Privacy verklaring

Vrijblijvend adviesgesprek

Aanbevolen
door 96% van onze klanten

8.8 score op
Klinische ervaringen

8.9 score op
Zorgkaart Nederland

4.7 score op
Google Reviews

Klachtenregelement

EA Klinieken B.V. gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. EA Klinieken B.V. deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. EA Klinieken B.V. bewaart patiënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. EA Klinieken B.V. houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. EA Klinieken B.V. vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. EA Klinieken B.V. informeert patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. EA Klinieken B.V. informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. EA Klinieken B.V. informeert patiënten indien EA Klinieken B.V. bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.